بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/28
کل خالص ارزش دارائی ها 65,831,453,131 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,586,606 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,586,606 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,608,971 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,492

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري

حسابرس:

حسابرس-موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها