بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/04
کل خالص ارزش دارائی ها 114,264,217,755 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,459,622 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,459,622 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,478,236 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 46,456

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري

حسابرس:

حسابرس-موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها