اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 1,277,192,663,491 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,521,950 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,521,950 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,624,742 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 82,283

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

مدیران سرمایه گذاری:

جواد جمشيد پور پزاني، افسانه قاسمي، مهدي پاشايي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان